Pleurolysis teriminin tıbbi anlamı; n. see: Pneumonlysis.