Pleuroparietopexy teriminin tıbbi anlamı; n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.