Pleuropericarditis teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).