Pleuropneumonia teriminin tıbbi anlamı; n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.