Pleuropneumonolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.