Pleurororrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.