Pleurorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.