Pleuroscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.