Pleurothotonos teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.