Pleurotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra ameliyatı.