Pleurovisceral teriminin tıbbi anlamı; a. Plevra ve iç organlara ait.