Pleurrhagia teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.