Plexectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.