Pleximeter teriminin tıbbi anlamı; n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.