Plexus Aorticus Abdominalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kolkanın (aorta) önünde ve iki yanındaki sinir ağı.