Plexus Brachialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kol sinirağı.