Plexus Cavernosi Concharum teriminin tıbbi anlamı; anat. Özellikle alt boynuzcuk dolaylarında ve burun boşluğunun arka bölümünde yer alan toplardamar ağı.