Plexus Coeliacus teriminin tıbbi anlamı; anat. Güneş sinirağı.