Plexus Deferentialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Meni kanalı sinirağı.