Plexus Entericus teriminin tıbbi anlamı; anat. İntestinal yolun çitindeki yaşatkan sinir ağlarının toplamı.