Plexus Hepaticus teriminin tıbbi anlamı; anat. Karaciğer sinirağı.