Plexus Laryngicus teriminin tıbbi anlamı; anat. Gırtlak sinirağı.