Plexus Lymphaticus teriminin tıbbi anlamı; anat. Akkan ağı.