Plexus Nervorum Spinalium teriminin tıbbi anlamı; anat. Omural sinirağı.