Plexus Pampiniformis teriminin tıbbi anlamı; anat. Atmık kaytanını çevreleyen toplardamar ağı.