Plexus Pancreaticus teriminin tıbbi anlamı; anat. Güneş sinir ağının uykuluk damarlarına giden uzantısı.