Plexus Pelvinus teriminin tıbbi anlamı; anat. Sargın ve sargün üstü tellerden oluşarak gödenin sağında, solunda ve önünde yer alan sinir ağı.