Plexus Phrenicus teriminin tıbbi anlamı; anat. Frenik pleksus