Plexus Prostaticus teriminin tıbbi anlamı; anat. Prostat sinirağı.