Plexus Rectales Medii teriminin tıbbi anlamı; anat. Alt rektum sinirağı.