Plexus Renalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Böbrek sinirağı.