Plexus Sacralis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kuyruksokumu sinirağı.