Plexus Suprarenalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Güneş sinir ağının, böbreküstü bezinin özünü uyaran boğum öncesi teller içererekten (ve bunlardan oluşaraktan), böbreküstü bezi damarları boyunca uzanan uzantısı.