Plexus Thyroideus Impar teriminin tıbbi anlamı; anat. Soluk borusunun önünde kalkan bezinin kuyruksal dışlaığının altında yer alan toplardamar ağı.