Plexus Tympanics teriminin tıbbi anlamı; anat. Ortakulakta, mastoid boşluklarda ve Eustachi borusunda mukoza tabakasına dağılmış sinir ağı.