Plexus Venosi Vertebrales Externi (Anterior Et Pos teriminin tıbbi anlamı; anat. Omur gövdelerinin önünde ve omur eğmeçlerinin ardında bulunan toplardamar ağı.