Plica Aryepiglottica teriminin tıbbi anlamı; anat. Aynı adı taşıyan kasın üzerinde yer alarak köneksi kıkırdağın tepesinden gırtlak kapağının yan kıyısına değin uzanan sümükdoku kıvrımı.