Plica Glassoepiglottica Lateralis teriminin tıbbi anlamı; anat. Dil dibiyle gırtlak kapağı arasında yer alan birer yanal sümükdoku kıvrımı.