Plica Glossoepiglottica Mediana teriminin tıbbi anlamı; anat. Eşsiz olarak ortada, dil dibiyle gırtlak kapağı arasında yer alan sümükdoku kıvrımı.