Plica Interureterica teriminin tıbbi anlamı; anat. Her iki sidik-sağanın ağızları arasında enine sümükdoku kıvrımı.