Plica Lacrimalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Burun alt geçeneğinde gözyaşı-burun borusunun burnun dış deliğinin 3-3.5 cm ardında bulunan, ağzındaki sümükdoku kıvrımı.