Plioerection teriminin tıbbi anlamı; n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.