Plombage teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bir boşluğu (kemik boşluğu v.s) kimyasal etkisi bulunmayan steril madde ile doldurma; 2. Akciğer'i kollapsa sevketmek amacıyla plevra boşluğuna etkisiz steril madde yerleştirme.