Plumbago teriminin tıbbi anlamı; n. Karbon'un bir cnisi, grafit.