Plumbic teriminin tıbbi anlamı; a. Kurşuna ait, kurşuni.