Plumbism teriminin tıbbi anlamı; n. Kurşun zehirlenmesi.