Plumbum teriminin tıbbi anlamı; n. Kurşun (işareti Pb).