Pluriglandular Insufficiency teriminin tıbbi anlamı; Birçok endokrin bezlerin birden az iş görmesi.