Pluriglandular teriminin tıbbi anlamı; a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.