Plurilocular teriminin tıbbi anlamı; a. See: Multilocular.